Tjänster

Systemutvecklare Java
Våra Java-konsulter jobbar agilt och kan bland annat Java 1.4-8, JavaEE, JSP/JSF, Subversion, CVS, NetBeans, Eclipse, Maven.
Systemutvecklare .Net
Våra .Net-konsulter jobbar agilt och kan C# REST-apier Vb.net XML Javascript Jquery SQL Server TFS
Systemutvecklare Mainframe
Våra mainframe-konsulter kan allt om Shadow Web Server Cobol APS JSP DB2 DL1 Easytrieve REXX XML.
Systemutvecklare Spel och Mobilt
Våra spel-utvecklare jobbar med Unity
Försäkring
X-Scape har mycket goda kunskaper och lång erfarenhet gällande utveckling samt förvaltning av såväl sak-, företags- och livförsäkringssystem - både fond- och tradsystem, hos de stora aktörerna.
Bank
X-Scape har lång erfarenhet och mångårig kunskap om depå- och fondhanteringsssytem och av självserviceprodukter för privat- och företagsmarknaden.
Credit Scoring
X-Scape har lång erfarenhet och mångårig kunskap om depå- och fondhanteringsssytem och av självserviceprodukter för privat- och företagsmarknaden.
Telekom
X-Scape har lång erfarenhet och mångårig kunskap inom telekom
Reskontra
X-Scape har erfarenhet av Sveriges största privatreskontra.